/ Viisi etua, jotka Moovy tuo pysäköinnin pyörittäjille

Viisi etua, jotka Moovy tuo pysäköinnin pyörittäjille

Suomalainen Finnpark oy on kehittänyt digitaalisen Moovy-pysäköintipalvelun. Miten Finnparkilla nähdään Moovyn rooli modernin liikkumisen palvelukokonaisuudessa? Finnparkin operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi kertoo, miten ruuduntarjoaja tekee omasta elämästään helpompaa olemalla osa menestyvää palvelukokonaisuutta.

Moovy on kuluttajalle digitaalinen pysäköintipalvelu, jonka valtteja ovat etenkin helppous ja nopeus. Pysäköinnin hallinnan näkökulmasta Moovy on kuitenkin enemmän kuin ”pelkkä” parkkipalvelu.

Moovyn johtoajatus on halu helpottaa käyttäjien elämää, oli sitten kyse B-to-C- tai B-to-B-asiakkaista. Yritysasiakkaille helppous tarkoittaa tehokkuutta ja tehokkuus parempaa liiketoimintaa.

Finnpark oy:n operatiivinen johtaja Tami Koivuniemi kertoo, millaisia konkreettisia etuja Moovy tarjoaa yritysasiakkaille eli pysäköintipaikkojen haltijoille.

1 Vaivaton ja edullinen järjestelmän käyttöönotto. Moovyn käyttöönotto ei edellytä massiivisia investointeja ja pitkällisiä rakennusprojekteja. Moovyn yhdistäminen olemassa oleviin laitteistoihin on helppoa.

2 Pysäköinnin hallinnasta syntyvä data. Digitaalisessa palvelussa tieto on reaaliaikaista ja suoritteet euromääräisesti nopeasti mitattavissa. Moovylta saa digitaalisesti ajantasaiset valmiit raportit ja tilastot, jotka pystyy suoraan raportoimaan omistajille.

3 Käyttöasteen hallinta. Kun tiedetään nopeasti ja tarkasti, miten pitkään asiakkaat esimerkiksi kauppakeskuksissa viipyvät, tietoa voi hyödyntää. Moovyn b-to-b-asiakas pystyy tekemään omasta pysäköintikohteestaan houkuttelevamman vuokralaisilleen ja ympäröiville kohteille.

Lataa Moovy App Storesta tai Google Playsta, ja sinulla on yksi matkahuoli vähemmän.

4 Avaimet käteen. Kun varsinkin kiinteistöalalla toimivilla yrittäjäasiakkailla on hallussaan monia pysäköintikohteita, he joutuvat joka kerralla tekemään isot investoinnit laitteisiin, valaistukseen, lämmitykseen ja moneen muuhun asiaan. Moovylla on tarjota kiinteistönhallitsijoille avaimet käteen -periaatteella toimiva palvelu: me tulemme ja otamme kohteen pyörittämisen haltuun.

5 Brändi. Kun pysäköintikohteesi on osa Moovy-verkostoa, se edustaa alan kehityksen kärkeä. Moovy haluaa edistää modernia kaupunkikehitystä, jossa pysäköinti sulautuu osaksi matka- ja palveluketjuja.

Moovy on verkosto

Digibisneksessä puhutaan joskus ekosfääristä tai ekosysteemistä, jolla tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa vaikuttavat monet eri tahot. Moovy muodostaa myös oman ekosysteeminsä, joka on monenlaisten eri toimijoiden verkosto. Moovyssa olet osa kasvavaa, saumatonta palveluketjua.

Verkosto ei tee pysäköintiä tippaakaan monimutkaisemmaksi asiaksi. Päinvastoin Moovyn päämäärä on yksinkertaistaa pysäköintiä, poistaa turha mystifiointi pysäköintibisneksen ympäriltä.

Kuluttajasta kaikki lähtee

Kuluttaja-asiakas on kuningas. Se on aina lähtökohta ja yläkäsite, josta Moovyn ymmärtäminen alkaa. Kyse on yksittäisen autoilija-asiakkaan arjesta ja siitä, miten Moovy voi sitä helpottaa. Haluamme helpottaa tuskaa päivittäisissä rutiineissa ja vapauttaa ihmisen ajan niihin oikeisiin asioihin.

Vain onnistumalla tässä missiossa voi onnistua myös yrittäjäasiakkaiden ja pysäköinnin hallinnoijien parissa. Kun kuluttajat kertovat positiivisia asioita Moovysta, sana siitä kiirii suoraan tai välillisesti myös b-to-b-asiakkaille. Vain onnistumalla suoraan kuluttajien parissa voivat b-to-b-asiakkaat onnistua omien asiakkaidensa kanssa.

”Kuluttajat alkavat jo kysellä Moovyn perään”, on viesti, jota Finnparkissa on jo kuultu pysäköintioperaattoreilta eri puolilta Suomea.

Mitä laajempi verkosto, sitä parempi tuote – kaikille

Kun yritysasiakkaan asiakkaat ovat tyytyväisiä, heillä on yksi huoli vähemmän. Lisäksi yritysasiakkaiden omista asiakkaistaan saama tieto tekee mahdolliseksi rakentaa parempia tuotteita näille asiakkaille. Tuloksena on tuotteita ja palveluita, joista he saavat enemmän tuloja.

Kun pysäköintikohde, eli esimerkiksi parkkihalli, kauppakeskus, pysäköintialue, työnantajan pysäköintihalli tai -alue, on mukana Moovy-verkostossa, verkoston suuruus itsessään on myös yksittäiselle kohteelle etu. Mitä tutumpi ja käytetympi Moovy on ympäri kaupunkia ja Suomea, sitä enemmän synergiaa kukin yksittäinen b-to-b-asiakas saa osakseen.

Moovy tarjoaa myös kanavan asiakkaitasi sitouttaville oheispalveluille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähköautojen lataus, kaupunkipyörät, yhteiskäyttöautot, autojen pesu-, katsastus- ja huoltopalvelut. Tavoiteltava lopputulos kuluttajalle on yksittäisen parkkipaikan sijaan monipuolinen palvelukeskus.

Jos Moovyn b-to-b-asiakkaalla lisäksi on itselläänkin monia pysäköintikohteita pyöritettävänä, sitä helpommaksi, tehokkaammaksi ja halvemmaksi pysäköinnin hallinnointi tulee. Keskittämisen edut tulevat täysinäisinä esiin, kun kustakin yksittäisestä kohteesta vähenevät tai häviävät laitteet, maksuautomaatit, excel-päivitykset ja muut asiakkaan ydinbisneksen kannalta merkityksettömät ja yllättävän paljon aikaa ja vaivaa vievät rutiinit.

Lataa Moovy App Storesta tai Google Playsta, ja sinulla on yksi matkahuoli vähemmän.

Tilaa Moovy-uutiskirje

Tilaa Moovy-uutiskirje, niin pysyt kartalla mm. uusista Moovy-kohteista.