/ Kundtjänst / Avtalsparkering för konsumenter

Avtalsparkering för konsumenter

Hur beställer jag avtalsparkering?

 • Avtalsparkering beställs under Butik i Moovy-applikationen. Avtalet träder vid kraft vid beställningstidpunkten och gäller tills vidare.
  • Efter att du godkänt avtalsvillkoren ska du välja det registernummer för vilket avtalsparkeringen används samt det betalkort från vilket avtalsparkeringen debiteras.

Hur debiteras avtalsparkering?

 • Avtalsparkeringen debiteras i början av varje kalendermånad från det betalkort i Moovy-applikationen som du valde när du gjorde beställningen.
  • Om avtalsparkeringen beställs i mitten av månaden debiteras endast de återstående dagarnas andel för månaden i fråga under följande dygn.
 • Vid behov är det möjligt att byta betalkort för avtalsparkeringen: Parkeringsavtal & tillstånd → välj avtal → Betalningssätt.

Hur byter jag registernummer för parkeringsrätten?

 • Du kan lägga till flera registernummer i Moovy-applikationen, men för en parkeringsrätt kan du endast välja ett registernummer åt gången.
 • Registernumren läggs till i Moovy-applikationen under Fordon. Lägg till ett registernummer på avtalet under Koppla till avtal nedanom registernumret.
 • Du kan byta registernummer när som helst, så länge som det rätta registernumret har valts före parkeringen börjar.
 • Kameraidentifieringen av registerskyltar påverkar inte avtalsparkering.

Hur kan jag säga upp mitt avtal?

 • Avtalet sägs upp i Moovy-applikationen: Parkeringsavtal & tillstånd → välj avtal → Uppsäga avtalet.
 • Avtalet upphör alltid i slutet den kalendermånad som följer uppsägningsdagen.