/ Kundtjänst / Problemsituationer

Problem med identifiering

Min registerskylt identifieras inte

 • Om registerskylten inte identifieras när du kör in till eller ut från ett parkeringsområde med kameraidentifiering och bommen inte lyfts ska du kontakta kundtjänsten via kundtjänstknappen som finns i närheten av bommen.
 • Om registernumret inte hittas på betalningsstället ska du kontakta kundtjänstnumret som finns vid betalningsstället.
 • Om parkeringen inte startar eller avslutas i Moovy-appen, kontakta vår kundtjänst.
 • Det lönar sig att hålla registerskylten möjligast ren för att underlätta identifieringen. Också extra lampor i närheten av registerskylten och annan tilläggsutrustning kan försvåra identifieringen av registerskylten. Moovy-systemet är optimerat för finländska registerskyltar och därför kan det tyvärr uppstå problem vid identifiering av utländska registerskyltar och specialskyltar.

Jag kan inte ta i bruk kameraidentifiering

 • Kameraidentifieringen kan endast vara aktiv i ett Moovy-konto åt gången, så att Moovy vet från vilket konto parkeringen ska debiteras.
  • Om till exempel en familjemedlem använder kameraidentifiering, ska hen avaktivera kameraidentifieringen i sin Moovy-applikation så att du kan ta identifieringen i bruk i din Moovy-applikation.
  • Om kameraidentifieringen fortfarande är aktiv hos till exempel fordonets tidigare ägare kan du kontakta vår kundtjänst för att korrigera situationen.

Jag har sålt min bil, vad ska jag göra?

 • Registernumret tas bort i Moovy-applikationen under Fordon genom att trycka på krysset efter registernumret.
 • Moovy-kontots innehavare ansvarar själv för de fordon som lagts till i applikationen och eventuella kostnader som orsakas på grund av dem så länge som registernumret finns i Moovy-kontot och kameraidentifieringen är aktiverad. Därför ska registernumret raderas genast när fordonet inte längre är i din besittning.

Parkering startade på mitt Moovy-konto med fordon som jag inte längre använder

 • Parkeringen startar automatiskt på ditt Moovy-konto så länge registreringsnumret är tillagt och kameraigenkänningen är aktiverad. Borttagning av appen från telefonen raderar inte datan, utan registreringsnumret måste tas bort från kontot som skapats i appen och som är kopplat till telefonnumret.
 • Moovy-kontoinnehavaren är ansvarig för alla fordon som läggs till i appen och alla kostnader som uppstår så länge registreringsnumret läggs till i Moovy-kontot och kameraigenkänning är aktiverad. Därför bör registreringsnumret raderas så snart fordonet inte längre är i ditt bruk.
 • För att radera registreringsnumret klicka på krysset efter registreringsnumret i Moovy-appen under Fordon. Att radera ett fordon stoppar dock inte en pågående parkeringssession.
 • Om parkeringen är fortfarande pågående kan vi överföra den till ett betalningsställe för betalning. I så fall ber vi dig att utan dröjsmål kontakta vår kundtjänst per telefon.

Problem med betalningar

Jag har fått en övervakningsavgift eller en felparkeringsavgift?

 • Om du anser att du fått en övervaknings- eller felparkeringsavgift på felaktiga grunder kan du kontakta den instans som uppbär avgiften för att reklamera. Du hittar kontaktuppgifter och anvisningar för reklamation på övervaknings- eller felparkeringsavgiften.
  • Du kan bifoga en skärmbild av parkeringsuppgifter till reklamationen eller ladda ner kvittot från Moovy-applikationen under Parkeringar.
 • Om du har frågor gällande övervaknings- och felparkeringsavgiften kan du kontakta vår kundtjänst. Kom ihåg att bifoga en bild av övervaknings- eller felparkeringsavgiften du fått samt det telefonnummer med vilket du registrerat din Moovy-applikation.

Varför har jag fått en betalningsanmärkning?

 • En betalningsanmärkning skickas om parkeringen inte har betalats med något av de betalningssätt som används i ett område med kameraparkering utan bom.
 • I områden med kameraparkering utan bom kan du betala för parkeringen
  • med hjälp av Moovy-applikationen (detta förutsätter att registernumret har lagts till och kameraidentifieringen har aktiverats innan du lämnar området),
  • med andra parkeringsapplikationer som används i området (parkeringen ska påbörjas i applikationen),
  • på platsen vid ett betalningsställe innan du lämnar området eller
  • efter parkeringen på adressen moovy.fi/maksa inom 48 timmar efter att parkeringen har avslutats.
 • Om parkeringen inte har betalats med någon av ovannämnda betalningssätt skickar Visma Amili Oy en betalningsanmärkning om obetald parkering med tillagd anmärkningsavgift till fordonets ägare. Om betalningsanmärkningen inte betalas före förfallodagen skickas ett betalningskrav på den obetalda parkeringsavgiften.
 • Om du har fått en obefogad betalningsanmärkning ska du kontakta vår kundtjänst.

Parkeringen har betalats med ett annat betalningssätt utöver Moovy-applikationen, vad ska jag göra?

 • Om parkeringen utöver Moovy har betalats till exempel med en biljett eller till hotellet kan du kontakta vår kundtjänst.
  • Kom ihåg att bifoga till din förfrågan ett kvitto på den andra betalningen som visar att det är en parkeringsavgift, samt telefonnumret som ditt Moovy-konto är registrerat med. Kvittot kan till exempel vara ett hotellkvitto eller en skärmbild från kontoutdrag som visar köpdatum, summa och betalningsmottagare för parkeringsavgiften.

Jag har debiterats för parkering av ett fordon som jag inte längre använder

 • Parkeringen startar automatiskt på ditt Moovy-konto så länge registreringsnumret läggs till och kameraigenkänning är aktiverad. Borttagning av appen från telefonen raderar inte datan, utan registreringsnumret måste tas bort från kontot som skapats i appen och som är kopplat till telefonnumret.
 • Moovy-kontoinnehavaren är ansvarig för alla fordon som läggs till i appen och alla kostnader som uppstår så länge registreringsnumret läggs till i Moovy-kontot och kameraigenkänning är aktiverad. Därför bör registreringsnumret raderas så snart fordonet inte längre är i ditt bruk.
 • För att radera registreringsnumret klicka på krysset efter registreringsnumret i Moovy-appen under Fordon. Att radera ett fordon avslutar dock inte en pågående parkeringssession.
 • Moovy fungerar endast som betalningsmedel mellan kunden och parkeringsplatsens ägare. Om parkeringen redan har avslutats och den har överförts till debitering kan vi tyvärr inte längre annullera betalningen.

Debiteringen lyckades inte, vad ska jag göra?

 • Kontrollera att
  • du har sparat ett giltigt betalkort i Moovy-applikationen under Betalningssätt och uppdatera vid behov ett nytt korts uppgifter i det gamla kortets ställe.
  • det i betalkortets inställningar är tillåtet att göra betalningar på nätet och i applikationer och att inköpsgränsen är tillräckligt hög.
 • Moovy försöker automatiskt debitera kortet under tre på varandra följande dagar. Om betalningen inte lyckas på det tredje försöket kommer Moovy-kontot att stängas.
 • Om ditt konto stängs på grund av misslyckade debiteringar kan du själv försöka betala vid en tidpunkt som passar dig. Du kommer till sidan Misslyckade debiteringar via Gör betalningar på huvudsidan. Du kan betala själv genom att trycka på knappen Betala alla. När betalningen lyckats kan du använda Moovy-kontot igen.
 • Om betalningen inte lyckas kan du kontakta vår kundtjänst när det igen är möjligt att försöka betala.
  • Observera att vår kundtjänst inte kan se orsaken till att betalningen misslyckades. Kontakta vid behov din egen bank så att de kan kontrollera eventuella blockeringar på kortet.

Problem med användarkonto

Mitt användarkonto har stängts, vad ska jag göra?

 • Moovy försöker automatiskt debitera kortet under tre på varandra följande dagar. Om betalningen inte lyckas på det tredje försöker kommer Moovy-kontot att stängas.
  • Kontrollera att du har sparat ett giltigt betalkort i Moovy-applikationen under Betalningssätt och uppdatera vid behov ett nytt korts uppgifter i det gamla kortets ställe.
  • Kontrollera att det i betalkortets inställningar är tillåtet att göra betalningar på nätet och i applikationer och att inköpsgränsen är tillräckligt hög.
 • Om ditt konto stängs på grund av misslyckade debiteringar kan du själv försöka betala vid en tidpunkt som passar dig. Du kommer till sidan EMisslyckade debiteringar via Gör betalningar på huvudsidan. Du kan betala själv genom att trycka på knappen Betala alla. När betalningen lyckats kan du använda Moovy-kontot igen.
  • Om betalningen inte lyckas kan du kontakta vår kundtjänst när det igen är möjligt att försöka betala.

Hur raderar jag mitt Moovy-konto?

 • Du kan begära om radering av ditt Moovy-konto i Moovy-applikationen under Egna uppgifter & inställninga på fliken Egna uppgifter genom att välja Ta bort konto.
 • Konton kan inte raderas om du har:
  • en pågående parkering,
  • obetalda parkeringar eller
  • gällande avtal.
 • Kom ihåg att avaktivera kameraidentifieringen för att parkeringar inte ska påbörjas automatiskt.
 • Vid behov kan du också skicka begäran om radering per e-post till Moovys kundtjänst. I meddelandet ska du ange det telefonnummer som du registrerat ditt Moovy-konto med.
 • Om du vill återkalla begäran om radering av kontot ska du genast kontakta vår kundtjänst.