/ Kundtjänst / Avtalsparkering för företag

Avtalsparkering för företag

Hur beställer jag avtalsparkering?

 • Företag kan beställa avtalsparkering via företagskontot, varvid betalningssättet är faktura. Avtalet träder vid kraft vid beställningstidpunkten och gäller tills vidare.
 • Moovys företagskonto skapas på adressen business.moovy.fi. På företagskontot visas de avtalsparkeringsprodukter som kan beställas per stad. Välj rätt parkeringsavtal samt önskat antal avtalsplatser och beställ produkten.
  • Vi rekommenderar att du väljer något annat än ditt eget namn eller din e-postadress som användarnamn för företagskontot. Användarnamnet kan bytas i efterhand endast genom att kontakta vår kundtjänst.

Hur faktureras avtalsparkering?

 • Avtalsparkering faktureras alltid på förhand i början av föregående månad med det betalningssätt som valts för företagskontot (nätfaktura, e-postfaktura eller pappersfaktura). Faktureringssättet och  -uppgifterna kan vid behov ändras via företagskontot.
 • På den första fakturan faktureras högst tre månaders avtalsparkering.
  • Om avtalsparkeringen beställs i mitten av månaden debiteras endast de återstående dagarnas andel för månaden i fråga i början av följande kalendermånad. På samma gång faktureras avtalsparkeringarna för de två hela månader som följer beställningsdagen.

Hur delar jag parkeringsrätter till användarna?

 • Parkeringsrätter delas till användarna från företagskontot under Hallitse (Administrera).
  • Lägg till användarens namn och telefonnummer.
  • Under punkten Ajoneuvoja enintään (Fordon högst) anges hur många bilar användaren i fråga får parkera samtidigt. Normalt ges en parkeringsrätt per användare.
  • I fältet Lisätieto (Tilläggsuppgift) kan du ange önskad referens (t.ex. avdelning, kostnadsställe osv.) eller lämna fältet tomt. Uppgiften i fältet syns på fakturan.
  • Skicka till slut en inbjudan.
 • Efter att inbjudan skickats ska användaren godkänna avtalet i sin egen Moovy-applikation.

Hur redigerar jag parkeringsavtalet?

 • Ändringar i avtalet görs från företagskontot under Hallitse (Administrera).
 • Om användaren av parkeringsrätten byts ska du radera inbjudan från den tidigare användaren och skicka en ny inbjudan till den nya användaren.
  • Parkeringsrätten raderas via länken Poista (Radera) som finns efter personuppgifterna. Detta raderar användarrätten för Moovy-kontot i fråga genast.
 • Antalet parkeringsrätter kan ändras under Muuta tilausta (Ändra abonnemang). Kom ihåg att till slut uppdatera abonnemanget.
  • Om du säger upp parkeringsrätter ska du komma ihåg att även radera användarnas parkeringsrätter på slutdatumet.

Hur säger jag upp parkeringsavtalet?

 • Avtalet sägs upp från företagskontot. Välj för avtalsprodukten du vill säga upp: Hallitse (Administrera) → Muuta tilausta (Ändra abonnemang) → Irtisano tilaus (Säg upp abonnemang).
 • Abonnemanget upphör i slutet av följande kalendermånad efter uppsägningsdagen.

Användning av parkeringsrätten

Hur tar jag i bruk parkeringsrätten?

 • Företagets kontaktperson skickar en inbjudan för avtalsparkering åt dig.
  • Om du redan använder Moovy får du ett push-meddelande om beviljad parkeringsrätt i din telefon.
  • Om du inte använder Moovy får du ett SMS med en länk som tar dig till installationen av applikationen.
 • Acceptera inbjudan under Parkeringsavtal och tillstånd i Moovy-applikationen.
 • Välj det registernummer som ska användas för avtalsparkeringen.
 • Godkänn parkeringsrätten. Avtalet gäller från den tidpunkt då inbjudan accepterades.
 • OBS! Betalkort är en obligatorisk uppgift när man skapar ett Moovy-konto. Om du parkerar i andra Moovy-områden än områden som omfattas av avtalet debiteras parkeringarna från det betalkort som lagts till i Moovy.
  • Om du inte vill använda Moovy för andra parkeringar än avtalsparkeringar kan du avaktivera kameraidentifieringen av registerskylten i Moovy-menyn Fordon genom att trycka på den blåa bollen framför registernumret.

Hur byter jag registernummer för parkeringsrätten?

 • Du kan lägga till flera registernummer i Moovy-applikationen, men för en parkeringsrätt kan du endast välja ett registernummer åt gången.
 • Registernumren läggs till i Moovy-applikationen under Fordon. Lägg till ett registernummer på avtalet under Koppla till avtal nedanom registernumret.
 • Du kan byta registernummer när som helst, så länge som det rätta registernumret har valts före parkeringen börjar.
 • Kameraidentifieringen av registerskyltar påverkar inte avtalsparkering.

Anmärkningar

Hur byter jag faktureringsadress?

 • Du kan byta faktureringsadress genom att logga in på företagskontot och välja Muokkaa (Redigera) under Laskutustiedot (Faktureringsuppgifter).

Företagets kontaktuppgifter eller kontaktperson ändras, vad ska jag göra?

 • Du kan redigera företagets kontaktuppgifter genom att logga in på företagskontot välja Muokkaa (Redigera).
 • Du kan ändra kontaktpersonens uppgifter genom att logga in på företagskontot och välja Muokkaa (Redigera) under Yhteyshenkilö (Kontaktperson). Kontaktpersonens e-postadress används för att återställa lösenord.
 • Du kan inte redigera användarnamnet själv. Kontakta vid behov vår kundtjänst.

Företagets FO-nummer ändras, vad ska jag göra?

 • FO-numret kan inte redigeras. Om företagets FO-nummer ändras måste du skapa ett nytt företagskonto med det nya FO-numret.
 • Avtalsparkeringen ska sägas upp från det gamla företagskontot, varvid det upphör i slutet av kalendermånaden som följer uppsägningsdagen.
 • Gör ett nytt abonnemang för avtalsparkering via det nya företagskontot. Det lönar sig att göra detta först efter att tidigare avtal har upphört för att undvika överlappande betalningar.

Jag kan inte logga in på företagskontot, vad ska jag göra?