/ Kundtjänst / Betalning av parkeringar

Betalning av parkeringar med Moovy-applikationen

Vad kostar det att använda Moovy?

 • Utöver parkeringsavgiften betalar parkeringsapplikationens användare en serviceavgift. När du betalar med Moovy-applikationen läggs en serviceavgift på 0,49 €/avgiftsbelagd parkering till på parkeringens pris.
 • Moovys avgiftstak för serviceavgifter är 4,90 €/månad/användare/betalkort. När avgiftstaket har nåtts läggs ingen serviceavgift till på parkeringsavgifterna under resten av månaden.

Hur debiteras min parkering?

 • Om du betalar för parkeringen med Moovy-applikationen debiteras parkeringsavgiften från det betalkort du lagt till i Moovy, i regel dagen efter parkeringen.
 • Det är möjligt att lägga till två kort i tjänsten, varvid avgiften debiteras från standardkortet.
  • Du kan byta betalkort för en pågående parkeringssession genom att trycka på kortets bild längst ner till höger. Alternativt kan du byta kort senare från menyn Parkering. Kom ihåg att göra detta inom samma dygn innan avgiften tas ut. Efter att avgiften har tagits ut är det inte längre möjligt att byta kort.
 • När du betalar med Moovy-applikationen läggs en serviceavgift på 0,49 €/parkering till på parkeringens pris (max. 4,90 €/månad/användare/betalkort).

Hur får jag kvittot?

 • Ange din e-postadress i Mina uppgifter. Kom ihåg att bekräfta e-postadressen.
 • När du har angett din e-postadress i applikationen skickas kvittot automatiskt till din e-post i samband med debiteringen.
  • Om du inte vill få separata kvitton för varje debitering i din e-post kan du avaktivera inställningen Kvitton till e-post på fliken Inställningar under Egna uppgifter & inställningar).
 • Du kan ladda ner kvittot för en enskild parkeringshändelse i PDF-format direkt från applikationen (öppna en enskild parkeringshändelse under Parkeringar och Ladda ner kvittot i nedre hörnet).
 • Den månatliga betalningssammanställningen kan laddas ner i PDF-format direkt från applikationen Ladda ner betalningsöversikten ovanför parkeringshändelserna under Parkeringar. Betalningssammanställningen innehåller alla debiteringar för den valda månaden.
  • Vill du få en betalningsöversikten till e-post varje månad? Välj Betalningsöversikten till e-post under Egna uppgifter & inställningar på fliken Inställningar i Moovy-applikationen.

Varför står det Moovy Tampere på mitt kontoutdrag?

 • Det kan stå Moovy Tampere som debiterare på kontoutdraget. I detta fall avser Tampere företagets hemort, inte orten där du parkerat.

Betalning för parkering i områden med kameraparkering utan bom

Hur betalar jag för min parkering i områden med kameraparkering utan bom?

 • I områden med kameraparkering utan bom kan du betala för parkeringen
  • med hjälp av Moovy-applikationen (detta förutsätter att registernumret har lagts till och kameraidentifieringen har aktiverats innan du lämnar området),
  • med andra parkeringsapplikationer som används i området (parkeringen ska påbörjas i applikationen),
  • på platsen vid ett betalningsställe innan du lämnar området eller
  • efter parkeringen på adressen moovy.fi/maksa inom 48 timmar efter att parkeringen har avslutats.
 • Om parkeringen inte har betalats med någon av ovannämnda betalningssätt skickar Visma Amili Oy en betalningsanmärkning om obetald parkering med tillagd anmärkningsavgift till fordonets ägare. Om betalningsanmärkningen inte betalas före förfallodagen skickas ett betalningskrav på den obetalda parkeringsavgiften.

Varför har jag fått en betalningsanmärkning?

 • En betalningsanmärkning skickas om parkeringen inte har betalats med något av de betalningssätt som används i ett område med kameraparkering utan bom.
 • I områden med kameraparkering utan bom kan du betala för parkeringen
  • med hjälp av Moovy-applikationen (detta förutsätter att registernumret har lagts till och kameraidentifieringen har aktiverats innan du lämnar området),
  • med andra parkeringsapplikationer som används i området (parkeringen ska påbörjas i applikationen),
  • på platsen vid ett betalningsställe innan du lämnar området eller
  • efter parkeringen på adressen moovy.fi/maksa inom 48 timmar efter att parkeringen har avslutats.
 • Om parkeringen inte har betalats med någon av ovannämnda betalningssätt skickar Visma Amili Oy en betalningsanmärkning om obetald parkering med tillagd anmärkningsavgift till fordonets ägare. Om betalningsanmärkningen inte betalas före förfallodagen skickas ett betalningskrav på den obetalda parkeringsavgiften.
 • Om du har fått en obefogad betalningsanmärkning ska du kontakta vår kundtjänst.

Anmärkningar

Debiteringen lyckades inte, vad ska jag göra?

 • Kontrollera att
  • du har sparat ett giltigt betalkort i Moovy-applikationen under Betalningssätt och uppdatera vid behov ett nytt korts uppgifter i det gamla kortets ställe.
  • det i betalkortets inställningar är tillåtet att göra betalningar på nätet och i applikationer och att inköpsgränsen är tillräckligt hög.
 • Moovy försöker automatiskt debitera kortet under tre på varandra följande dagar. Om betalningen inte lyckas på det tredje försöket kommer Moovy-kontot att stängas.
 • Om ditt konto stängs på grund av misslyckade debiteringar kan du själv försöka betala vid en tidpunkt som passar dig. Du kommer till sidan Misslyckade debiteringar via Gör betalningar på huvudsidan. Du kan betala själv genom att trycka på knappen Betala alla. När betalningen lyckats kan du använda Moovy-kontot igen.
 • Om betalningen inte lyckas kan du kontakta vår kundtjänst när det igen är möjligt att försöka betala.
  • Observera att vår kundtjänst inte kan se orsaken till att betalningen misslyckades. Kontakta vid behov din egen bank.

Parkeringen har betalats med ett annat betalningssätt utöver Moovy-applikationen, vad ska jag göra?

 • Om parkeringen utöver Moovy har betalats till exempel med en biljett eller till hotellet kan du kontakta vår kundtjänst.
  • Kom ihåg att bifoga ett kvitto på den andra betalningen till kontakttagandet, till exempel ett kvitto från hotellet eller en skärmbild av kontoutdraget med inköpsdatum, summa och betalningens mottagare, samt det telefonnummer med vilket ditt Moovy-konto registrerats.