/ Kundtjänst / Moovy i områden med kameraparkering

Kameraidentifiering av registerskylten

Hur fungerar Moovy i områden med kameraidentifiering av registerskylten?

 • I områden med Moovys kameraparkering påbörjas parkeringen automatiskt på Moovy-kontot, om registernumret har lagts till på kontot och kameraidentifieringen är aktiverad. På samma sätt avslutas parkeringen automatiskt med kameraidentifiering när du lämnar området.
 • Det är inte möjligt att själv påbörja eller avsluta parkeringen. Om det uppstår problem med identifieringen kan du kontakta vår kundtjänst antingen per telefon eller med kundtjänstknappen vid in-/utgången.

Parkering i områden med kameraparkering utan bom

Hur fungerar områden med kameraparkering utan bom?

 • I ett område med kameraparkering som inte har en bom påbörjas och avslutas parkeringen automatiskt med kameraidentifiering.
 • I områden med kameraparkering utan bom kan man betala för parkeringen
  • med hjälp av Moovy-applikationen (detta förutsätter att registernumret har lagts till och kameraidentifieringen har aktiverats innan du lämnar området),
  • med andra parkeringsapplikationer som används i området (parkeringen ska påbörjas i applikationen),
  • på platsen vid ett betalningsställe innan du lämnar området eller
  • efter parkeringen på adressen moovy.fi/maksa inom 48 timmar efter att parkeringen har avslutats.
 • Om parkeringen inte har betalats med någon av ovannämnda betalningssätt skickar Visma Amili Oy en betalningsanmärkning om obetald parkering med tillagd anmärkningsavgift till fordonets ägare. Om betalningsanmärkningen inte betalas före förfallodagen skickas ett betalningskrav på den obetalda parkeringsavgiften.

Parkering i områden med kameraparkering med bom

Hur fungerar områden med kameraparkering med bom?

 • I ett område med kameraparkering med bom påbörjas och avslutas parkeringen automatiskt med kameraidentifiering.
 • I områden med kameraparkering med bom kan man betala för parkeringen
  • med hjälp av Moovy-applikationen (detta förutsätter att registernumret har lagts till och kameraidentifieringen har aktiverats innan du lämnar området),
  • med andra parkeringsapplikationer som används i området (parkeringen ska påbörjas i applikationen) eller
  • på platsen vid ett betalningsställe innan du lämnar området.

Anmärkningar

Var hittar jag koden till fotgängardörren?

 • När parkeringen pågår ser du dörrkoden till fotgängardörren på Moovy-applikationens huvudsida under områdets namn.

Får jag köra in i ett parkeringshus med släpkärra?

 • Du kan inte parkera i ett parkeringshus med släpkärra. Till exempel i parkeringsområden med bom kan det hända att bommen går ner för tidigt, mellan bilen och släpkärran.

Är parkeringen avgiftsbelagd med parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade berättigar inte nödvändigtvis till avgiftsfri parkering och parkering utan tidsgräns på privata områden. Följ områdets egna parkeringsanvisningar och trafikmärken när du parkerar.
 • I de flesta parkeringshus är parkeringen avgiftsbelagd för alla. Olika områden kan dock ha egen praxis och därför lönar det sig att kontrollera anvisningarna skilt för varje område.