FAQ

HUR FUNGERAR MOOVY?

Hur tar jag i bruk Moovy?
 • Logga in i tjänsten med ditt telefonnummer och en engångskod, som vi skickar till dig per textmeddelande.
 • Fyll sedan i bilens registreringsnummer samt betalkortets uppgifter i applikationen.
 • Registreringsskyltens ”automatisk kameraidentifiering” aktiveras omedelbart. Om du vill, kan du avaktivera den här funktionen, när du registrerar dig eller när som helst.
 • Vi rekommenderar att du i samband med installationen godkänner att applikationen skickar notiser. Då får du alltid en notis då parkeringen påbörjas och avslutas.
Hur fungerar Moovy i parkeringshallar och på parkeringsområden som har kameraidentifiering av registreringsnummer?
 • När du kör in i parkeringshuset eller på parkeringsområdet identifierar kameran bilens registreringsnummer och lyfter automatiskt bommen, varpå parkeringen påbörjas.
 • När du kör ut öppnas bommen igen automatiskt och parkeringen avslutas.
 • Applikationen visar parkeringstiden i realtid och du hittar dörrkoden för fotgängare i applikationen.
 • Samma bil kan ha aktiv kameraidentifieringen bara för en användare åt gången. På så sätt kan Moovy debitera för parkeringen endast en gång.
 • När du använder Moovy ska du inte ta en parkeringsbiljett.
 • För att undvika dubbeldebitering skall du komma ihåg att berätta om Moovy för alla andra som använder samma bil.
Hur fungerar Moovy på gatan och på andra parkeringsområden?
 • Kontrollera att din telefon visar rätt position. Flytta vid behov din position till rätt plats.
 • Välj i applikationens nedre kant registreringsnumret för den bil som du tänker parkera.
 • Ställ in parkeringstiden med hjälp av tidslinjen och Påbörja parkering.
  • Om ditt ärende tar kortare tid än du trodde, kan du avsluta parkeringen i applikationen. Om parkeringen varar längre än väntat kan du förlänga tiden på tidslinjen i huvudvyn.
 • Parkeringsövervakningen kan med hjälp av registreringsnumret se den giltiga Moovy-parkeringen i övervakningsapplikationen.
 • TIPS! Mer än ett fordon på Moovy-konto och gatuparkeringen påbörjas med fel registreringsnummer av misstag? Om du vill, kan du bekräfta rätt registreringsnummer innan parkeringen påbörjas. Du kan lägga till den här funktionen via Egna uppgifter & inställningar flik från applikations uppdaterad meny.
 • TIPS! På fliken Egna uppgifter & inställningar i Moovy-appen kan man ta i bruk en påminnelse om att stoppa gatuparkeringen när du startar från parkeringsplatsen. När påminnelsen om gatuparkering används måste Moovy-appen alltid ha tillgång till din platsinformation. Du kan enkelt ändra appinställningarna via inställningarna i din telefon.
 • TIPS! I menyn Egna uppgifter & inställningar finns punkten Kom ihåg gatuparkeringstid.  Genom att välja denna använder appen som standard den senaste tiden du ställde in för gatuparkering.
Hur hanterar jag registreringsnumren i Moovy?
 • Du kan lägga till eller ta bort registreringsnummer i menyn under Fordon.
 • Man kan i Tjänsten registrera alla sådana registreringsnummer som finns på bilens framdel och som består av bokstäver och siffror i olika ordningsföljd.
 • Du kan aktivera och inaktivera automatisk registeringsskyltigenkänning av fordon via fliken “Fordon” på ditt Moovy-användarkonto.
 • Du kan lägga till flera bilar i applikationen och samma registreringsnummer kan finnas i flera användares applikation. Kameraidentifieringen kan ändå bara vara aktiv för en användare åt gången.
 • Kom ihåg att radera bilens registreringsnummer i Moovy, om du inte längre använder bilen. Moovy ansvarar inte för fel i de registrerade uppgifterna eller debiteringar på grund av felaktiga uppgifter.
 • Om du slutar använda tjänsten skall du först radera alla registreringsnummer innan du raderar applikationen.
Hur går jag in i parkeringshuset?
 • När parkering pågår, finns en kod till parkeringshusets dörrar för fotgängare på huvudsida av ditt Moovy-användarkonto.
Hur gör jag för att avsluta användningen av tjänsten?
 • Radera alla registreringsnummer innan du raderar appen på telefonen. Detta hindrar att nya parkeringar startar i appen.
 • Kontrollera att du inte har några parkeringsavtal i kraft eller avgifter som inte har debiterats.
 • En begäran om att ta bort kontot kan göras via menyn Egna uppgifter & inställningar på fliken Egna uppgifter genom att välja Ta bort konto. Begäran om att ta bort kontot kan inte återkallas.
 • Om du använder en gammal version av appen, och knappen Ta bort konto inte syns i nedre kanten kan du uppdatera appen i telefonens appbutik.
 • Du kan också skicka en begäran om att ta bort kontot till Moovys kundbetjäning per e-post. Vänligen uppge det telefonnummer som du använde för att registrera dig i Moovy.
 • Om det finns hinder för att ta bort kontot kommer vår kundbetjäning att kontakta dig.
Hur byter jag telefonnummer i Moovy?
 • Du behöver inte skapa ett nytt Moovy-konto. Meddela ditt nya telefonnummer till kundbetjäningen asiakaspalvelu@moovy.fi.

PRISER OCH BETALNING

Hur debiteras parkeringen?
 • Parkerings- och serviceavgifterna debiteras i regel dagen efter parkeringen från det betalkort som har registrerats i tjänsten.
 • Vi debiterar en summa som består av objektets parkeringsavgift + en serviceavgift om 0,49 € /parkeringshändelse. Taket för serviceavgifterna per kalendermånad är 4,90 €/användare/betalkort.
 • Man kan lägga till två kort i tjänsten. Debiteringen sker från det primära kortet. Om du vill kan du ändå ändra på debiteringskortet för en enskild parkering efter parkeringen i menyn under Parkeringar.
 • Obs! När Moovy har gjort en debitering står det MOOVY Tampere på kontoutdraget. Tammerfors står på kontoutdraget eftersom det är tjänstens hemort, oberoende av var du har parkerat.
Vilka kort fungerar som betalmedel?
 • Vi godkänner följande betalkort:
  • Visa- och Mastercard kredit- eller debitkort
  • Visa Electron och Mastercard Maestro

Observera att bankerna kan utfärda egna begränsningar för hur korten kan användas.

 • Tjänsten godkänner inte följande kort:
  • American Express
  • JCB
  • Diners Club
  • UnionPay
Var hittar jag kortnumren på de olika korten?
 • Numret (16 siffror) på kombinationskortets (kredit/debit) framsida är kreditkortets nummer. Säkerhetstalet finns på kortets baksida.
 • Debitkortets nummer finns i nedre vänstra hörnet på kombinationskortets baksida. De första 16 siffrorna fungerar som debitkortets nummer och de tre sista siffrorna är debitkortets säkerhetstal.
 • Det finns dock skillnader mellan banker och kort. Du kan kontrollera med din bank om du är osäker på kortnumren.
Betalkortet kan inte läggas till eller uppdateras
 • I början av 2021 trädde i kraft EU:s andra betalningstjänstdirektiv (PSD2, Payment Services Directive), som kräver stark kundautentisering, när du lägger till eller uppdaterar ditt betalkort. Stark autentiseringsmetod beror på banken, så vi föreslår att du kontaktar din lokala bank för mer information.
 • Kontrollera att det med ditt kort är tillåtet att göra nätbetalningar, att inköpsgränsen för nätbetalningar är tillräckligt hög och att upprepade debiteringar från samma tjänsteleverantör är tillåtna.
 • Kontrollera att du har den senaste versionen av applikationen och försök igen.
 • Om du inte kan lägga till eller byta ut betalkortet trots uppdateringen, kontakta vår kundtjänst.
Hur får jag kvitto?
 • Lägg till din e-postadress under Egna uppgifter. Kom ihåg att bekräfta din e-postadress.
 • När ni har tillsatt er e-adress till Moovy skickas kvittot automatiskt till e-adressen efter debitering.
 • Du kan ladda ner kvittot för en enskild parkeringshändelse i PDF-format direkt från applikationen (öppna en enskild parkeringshändelse under Parkeringar och ”Ladda ner kvittot” i nedre hörnet).
 • Den månatliga betalningssammanställningen kan laddas ner i PDF-format direkt från applikationen (”Ladda ner betalningsöversikten” ovanför parkeringshändelserna under Parkeringar). Betalningssammanställningen innehåller alla debiteringar för den valda månaden.
Vad skall jag göra om debiteringen inte lyckas?
 • Kontrollera att det med ditt kort är tillåtet att göra nätbetalningar, att inköpsgränsen för nätbetalningar är tillräckligt hög och att upprepade debiteringar från samma tjänsteleverantör är tillåtna.
 • Om giltighetstiden för ditt kort har löpt ut skall du uppdatera det i Moovy-tjänsten.
 • Ibland misslyckas de automatiska kortdebiteringarna. Vi försöker debitera på nytt några dagar senare.
 • Observera att vår kundtjänst inte kan se orsaken till ett misslyckat betalningsförfarande. Kontakta din bank om nödvändigt.
Rabatter som beviljas av tredje part
 • Alla parkeringsrabatter är inte kompatibla med Moovy, kontrollera först med den som beviljar rabatten.
Hur mycket kostar det att använda Moovy?
 • Vi debiterar en summa som består av objektets parkeringsavgift + en serviceavgift om 0,49 € /parkeringshändelse. Taket för serviceavgifterna per kalendermånad är 4,90 €/användare/betalkort.
 • Om parkeringsavgiften är noll debiterar vi inte någon serviceavgift.
 • Om du inte parkerar med Moovy debiterar vi inte heller några serviceavgifter.
 • Serviceavgiften gäller inte vid avtalsparkering.

AVTALSPARKERING

Avtalsparkering för privatpersoner
 • Under Butik i applikationens tjänstmeny hittar du hela vårt utbud av avtalsprodukter.
 • Avtalet gäller från beställningstidpunkten. Om du gör beställningen i mitten av en månad betalar du endast för de återstående dagarna i den månaden.
 • Avtalet gäller tills vidare och månadsavgiften debiteras i förskott i början av varje månad.
 • Du kan hantera de aktiva registreringsnumren som omfattas av avtalet under Parkeringsavtal & tillstånd menyn. Avtalet tillåter ett aktivt registreringsnummer åt gången.
 • Uppsägning av avtal görs via menyn Parkeringsavtal & tillstånd. Uppsägningstiden för avtalet är en hel kalendermånad och abonnemanget upphör vid utgången av följande kalendermånad efter uppsägningen.
Avtalsparkering för företag

TAG KONTAKT

Kundbetjäning 24h
03 3878 222

asiakaspalvelu@moovy.fi

När du tar kontakt med vår kundbetjäning skall du alltid uppge det telefonnummer, som du använde för att registrera dig som användare i tjänsten Moovy.

Vi har uppdaterat våra kundtjänstsidor, du kan komma åt de nya sidorna här: moovy.fi/kundtjanst