FAQ

VANLIGA FRÅGOR

 

HUR FUNGERAR MOOVY?

Hur tar jag i bruk Moovy?
 • Logga in i tjänsten med ditt telefonnummer och en engångskod, som vi skickar till dig per textmeddelande.
 • Fyll sedan i bilens registreringsnummer samt betalkortets uppgifter i applikationen.
 • Registreringsskyltens ”automatisk kameraidentifiering” aktiveras omedelbart. Om du vill, kan du avaktivera den här funktionen, när du registrerar dig eller när som helst.
 • Vi rekommenderar att du i samband med installationen godkänner att applikationen skickar notiser. Då får du alltid en notis då parkeringen påbörjas och avslutas.
Hur fungerar Moovy i parkeringshallar och på parkeringsområden som har kameraidentifiering av registreringsnummer?
 • När du kör in i parkeringshuset eller på parkeringsområdet identifierar kameran bilens registreringsnummer och lyfter automatiskt bommen, varpå parkeringen påbörjas.
 • När du kör ut öppnas bommen igen automatiskt och parkeringen avslutas.
 • Applikationen visar parkeringstiden i realtid och du hittar dörrkoden för fotgängare i applikationen.
 • Samma bil kan ha aktiv kameraidentifieringen bara för en användare åt gången. På så sätt kan Moovy debitera för parkeringen endast en gång.
 • När du använder Moovy ska du inte ta en parkeringsbiljett.
 • För att undvika dubbeldebitering skall du komma ihåg att berätta om Moovy för alla andra som använder samma bil.
Hur fungerar Moovy på gatan och på andra parkeringsområden?
 • Kontrollera att din telefon visar rätt position. Flytta vid behov din position till rätt plats.
 • Välj i applikationens nedre kant registreringsnumret för den bil som du tänker parkera.
 • Ställ in parkeringstiden med hjälp av tidslinjen och Påbörja parkering.
 • Om ditt ärende tar kortare tid än du trodde, kan du avsluta parkeringen i applikationen.
 • Parkeringsövervakningen kan med hjälp av registreringsnumret se den giltiga Moovy-parkeringen i övervakningsapplikationen.
Hur hanterar jag registreringsnumren i Moovy?
 • Du kan lägga till eller ta bort registreringsnummer i menyn under Fordon.
 • Man kan i Tjänsten registrera alla sådana registreringsnummer som finns på bilens framdel och som består av bokstäver och siffror i olika ordningsföljd.
 • Du kan aktivera och inaktivera automatisk registeringsskyltigenkänning av fordon via fliken “Fordon” på ditt Moovy- användarkonto genom att trycka på cirkeln bredvid registreringsnumret.
 • Du kan lägga till flera bilar i applikationen och samma registreringsnummer kan finnas i flera användares applikation. Kameraidentifieringen kan ändå bara vara aktiv för en användare åt gången.
 • Kom ihåg att radera bilens registreringsnummer i Moovy, om du inte längre använder bilen.
 • Om du slutar använda tjänsten skall du först radera alla registreringsnummer innan du raderar applikationen.
Hur går jag in i parkeringshuset?
 • När parkering pågår, finns en kod till parkeringshusets dörrar för fotgängare på huvudsida av ditt Moovy- användarkonto.
Hur gör jag för att avsluta användningen av tjänsten?
 • Radera alla registreringsnummer i applikationen innan du raderar själva applikationen.
 • Om du vill att vi raderar ditt Moovy-användarkonto skall du skicka ett e-postmeddelande till vår kundbetjäning med begäran om att kontot skall raderas.

PRISER OCH BETALNING

Hur debiteras parkeringen?
 • Parkerings- och serviceavgifterna debiteras i efterhand i början på följande månad från det betalkort som har registrerats i tjänsten.
 • Man kan lägga till två kort i tjänsten. Debiteringen sker från det primära kortet. Om du vill kan du ändå ändra på debiteringskortet för en enskild parkering efter parkeringen i menyn under Parkeringar & abonnemang.
Vilka kort fungerar som betalmedel?
 • Vi godkänner följande betalkort:
  • Visa- och Mastercard kredit- eller debitkort
  • Visa Electron och Mastercard Maestro

Observera att bankerna kan utfärda egna begränsningar för hur korten kan användas.

 • Tjänsten godkänner inte följande kort:
  • American Express
  • JCB
  • Diners Club
  • UnionPay
  • S-Bankens kontantkort
Var hittar jag kortnumren på de olika korten?
 • Numret (16 siffror) på kombinationskortets (kredit/debit) framsida är kreditkortets nummer. Säkerhetstalet finns på kortets baksida.
 • Debitkortets nummer finns i nedre vänstra hörnet på kombinationskortets baksida. De första 16 siffrorna fungerar som debitkortets nummer och de tre sista siffrorna är debitkortets säkerhetstal.
Hur får jag kvitto?
 • Lägg till din e-postadress under Egna uppgifter. Kom ihåg att bekräfta din e-postadress.
 • Ett kvitto med de sammanställda uppgifterna över parkeringshändelserna skickas automatiskt till e-postadressen efter lyckad debitering.
 • Du kan i Moovy-applikationen beställa uppgifterna för en enskild parkeringshändelse till din e-post.
Vad skall jag göra om debiteringen inte lyckas?
 • Kontrollera att det med ditt kort är tillåtet att göra nätbetalningar, att inköpsgränsen för nätbetalningar är tillräckligt hög och att upprepade debiteringar från samma tjänsteleverantör är tillåtna.
 • Om giltighetstiden för ditt kort har löpt ut skall du uppdatera det i Moovy-tjänsten.
 • Ibland misslyckas de automatiska kortdebiteringarna. Vi försöker debitera på nytt några dagar senare.
Rabatter som beviljas av tredje part
 • Alla parkeringsrabatter är inte kompatibla med Moovy, kontrollera först med den som beviljar rabatten.
Hur mycket kostar det att använda Moovy?
 • Vi debiterar en summa som består av objektets parkeringsavgift + en serviceavgift om 0,49 € /parkeringshändelse. Taket för serviceavgifterna per kalendermånad är 4,95 €/användare/betalkort.
 • Om parkeringsavgiften är noll debiterar vi inte någon serviceavgift.
 • Om du inte parkerar med Moovy debiterar vi inte heller några serviceavgifter.
 • Serviceavgiften gäller inte vid avtalsparkering.

AVTALSPARKERING

Avtalsparkering för privatpersoner
 • Under Butik i applikationens tjänstmeny hittar du hela vårt utbud av avtalsprodukter.
 • Genom att trycka på ”aktivera avtal” får du genast tillgång till parkeringsrätten. Avtalet är ikraft tills vidare.
 • Du kan hantera de aktiva registreringsnumren som omfattas av avtalet under Parkeringar & abonnemang i menyn. Avtalet tillåter ett aktivt registreringsnummer åt gången.
Avtalsparkering för företag