Moovys serviceprislista

Utöver parkeringsavgiften betalar användaren av parkeringsappen en serviceavgift. Moovys prissättning är tydlig.

Moovys serviceavgift är 0,49 €/avgiftsbelagd parkeringshändelse.

I Moovy finns dessutom ett betalningstak för serviceavgifterna. Tack vare taket är serviceavgifterna under en kalendermånad högst 4,90 €/användare/betalkort. Ingen månadsavgift!

Parkerings- och serviceavgifterna i Moovy debiteras i per parkeringshändelse, med varje parkering som sin egen avgift, i regel dagen efter parkeringen från det betalkort som lagts till tjänsten. Summan som debiteras är objektets parkeringsavgift + 0,49 €/parkeringshändelse. Serviceavgiften debiteras inte om parkeringsavgiften är 0 €.

Obs! Sedan september har vår app-avgift ändrats till debitering per händelse istället för tidigare månatlig debitering. Läs mer här: moovy.fi/betalning. Dessutom har den månatliga serviceavgiftstaket sänkts från 4,95 euro till 4,90 euro från och med september.